« Tagasi

Tartu Vallavolikogu istung toimub 25.veebruaril

Tartu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. veebruaril 2021 algusega 16:00 elektrooniliselt Teamsis ja Volises.

 

PÄEVAKORD:

1. Tartu valla 2021. aasta eelarve

                                                           Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

                                                           Kaasettekandja: finantsjuht Ulvi Viilvere

2. Tartu Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 11 „Korteriühistute toetamise kord" muutmine

                                                          Ettekandja: keskkonnaspetsialist Kadi Kukk                       

3. Tartu valla osalemine Mittetulundusühingus Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

                                                         Ettekandja: keskkonnaspetsialist Kadi Kukk

4. Projektis „Laeva Väänikvere 8 hoone energiatõhususe parandamine" osalemine

                                                         Ettekandja: abivallavanem Tarmo Raudsepp

5. Projektis „Maarja-Magdaleena liginullenergia lasteaiahoone ehitamine" osalemine

                                                        Ettekandja: abivallavanem Tarmo Raudsepp

6. Loa andmine Lõhmuse kruusakarjääri tasuta kasutusse andmiseks

                                                       Ettekandjad: vallavanem Jarno Laur

7. J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli ümberkorraldamine

                                                       Ettekandjad: vallavanem Jarno Laur

8. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.