« Tagasi

Tartu valla hallatavad asutused avavad oma uksed, kuid järgivad Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piiranguid

Hea vallarahvas!
 
Tartu valla kriisikomisjon otsustas avada kõik Tartu valla hallatavad kultuuri- ja rahvamajad, noortekeskused, huvikoolid ja raamatukogud. Kõikides asutustes tuleb jälgida Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud reegleid. Näiteks Kõrveküla raamatukogus tuleb lugejal kanda maski, jälgida 2+2 reeglit ning raamatukogus ei tohi korraga viibida rohkem kui 16 inimest.
 
Kõikide piirangute kohta saab täpsemalt lugeda veebilehelt www.kriis.ee
 
Tartu vald lähtub edaspidistes otsuste tegemises Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutest ja nende leevendamistest.
 
Hoia.me üksteist!