« Tagasi

Tartu vald müüb enampakkumise teel Sojamaa keskus 21 kinnistu

Tartu Vallavolikogu otsustas 22.10.2020 toimunud istungil anda nõusolek kinnisvara võõrandamiseks. Tartu valla omandis on Sojamaa külas asuv Sojamaa keskus 21 kinnistu, registriosa nr 15440750, mida vald ei vaja valitsemise eesmärgil. 

Sojamaa keskus 21 kinnistu katastritunnus on 79601:001:0595, sihtotstarve elamumaa 100% ja pindala 6032,0 m2. Kinnistu on hoonestatud, hoonestus on amortiseerunud.

Enampakkumise alghinnaks on 10 000 eurot

Enampakkumine toimub osta.ee keskkonnas, vaata enampakkumist SIIT

Müügileping sõlmitakse pärast enampakkumise võitja kinnitamist vallavalitsuse poolt. Müügileping tuleb sõlmida ühe kuu jooksul alates võitja kinnitamisest.

Kui kõrgeima pakkumuse teinud osaleja loobub müügilepingu sõlmimisest või kui müügilepingut ei sõlmita kuu aja jooksul, kaotab kõrgeima pakkumuse teinud osaleja õiguse lepingut sõlmida ja vallavalitsus tunnistab enampakkumise nurjunuks. 

Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses Tartu Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE441010102017096005 SEB pank hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimisele eelneval päeval.

Ostja tasub kõik tehinguga seotud notaritasud.

Müügihinnalt tasub müüja elektroonilise oksjoni korraldamisega seotud kulud.

Enampakkumisel osalejatelt ei nõuta osavõtumaksu ja tagatisraha.

Müüdud vara antakse üle ostja otsesesse valdusesse ühe nädala jooksul pärast notariaalse müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist.

 

Lisainfo:

abivallavanem Tarmo Raudsepp tel 5695 8663 või e-posti aadressil tarmo.raudsepp@tartuvald.ee