« Tagasi

Muudatused sotsiaalhoolekandelise abi andmise korras

Tartu Vallavolikogu võttis 26. novembril toimunud vallavolikogu istungil vastu määruse nr 20 –Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 22 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine.

Õigusaktiga laiendatakse küttetoetust saavate isikute ringi ning kehtestatakse uue toetuse liigina lasteaia kohatasu vahe hüvitamise toetus.

KÜTTETOETUS:

Seni said küttetoetust taotleda üle 70-aastased isikud. Edaspidi saavad toetust taotleda pensioniealised üksi elavad eakad või eakate paarid, kelle sissetulek on väiksem kui riiklikult kehtestatud kolmekordne toimetulekupiirning kes on raskes majanduslikus olukorras ja kelle toetuse taotlus on põhjendatud. Lisaks saavad toetust taotleda puuetega isikud kelle sissetulek ühes kuus on väiksem kui kahekordne toimetulekupiir.

LASTEAIA KOHATASU VAHE HÜVITAMISE TOETUS:

Toetuse eesmärk on kompenseerida teise omavalitsusüksuse munitsipaallasteaia õppemaksu ja Tartu valla lasteaia õppemaksu vahe lapsevanemale, kui lapse elukoht on Tartu vallas ning laps on lisatud ARNO kaudu järjekorda Tartu valla munitsipaallasteaeda, kuid Tartu vallal pole kohta pakkuda. Toetuse taotlemiseks peab lapsevanem esitama vallavalitsusele avalduse koos kuludokumentidega.