« Tagasi

Meeldetuletus: Hajaasustuse programmi taotlusvooru saab taotlusi esitada 1.aprillini

2021.aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor avati 1.veebruaril 2021 ning taotluste esitamise tähtaeg on 1.aprill 2021.
 
Hajaasustuse programmi kontaktisik Tartu vallas on Endla Suvi (asukoht Tabivere alevik, Tuuliku 11, Tartu Vallavalitsuse Tabivere teeninduspunkt) e-post: endla.suvi@tartuvald.ee; tel 525 4948.
 
Programmi eesmärk: 
Tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
 
Toetatavad tegevused: 
  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Vaata lisaks SIIT