« Tagasi

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Vastavalt Kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Tartu Vallavalitsus eelnõu kohanimede määramise kohta.

Päeva maaüksuse (79403:002:0349) detailplaneeringu elluviimise tulemusena tekib Tila külas uus tänavat. Ruumiandmete seaduse § 48 lg 2 kohaselt määratakse tiheasustusalal ja detailplaneeringu kohustusega alal hoonete, aadressi vajavate hooneosade ja hoonestatud või hoonestatavate maaüksuste lähiaadressid liikluspinna nime järgi. Antud piirkond Tila külas on Tartu valla üldplaneeringuga määratletud tiheasustusalana.. Tartu Vallavalitsus on kohanime määruse eelnõud menetlenud oma 19.11.2020 istungil ning otsustanud suunata eelnõu avalikustamisele valla koduleheküljel ning Tartu Vallavalitsuse teadetetahvlil Haava tn 6, Kõrveküla.