« Tagasi

Kohanime eelnõu avalikustamine

Kohanimeseaduse § 6 lg 8 kohaselt: Kohaliku omavalitsuse üksus avalikustab kohanime määramise eelnõu kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud korras vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

Tartu Vallavalitsuse 07.01.2021 istungil otsustati avalikustamisele saata Tartu vallas Saadjärve külas, Tila külas ja Maarja-Magdaleena külas paiknevatele liikluspindadele kohanime määramise eelnõu.