« Tagasi

Kalmistud said uue eeskirja

Tartu Vallavolikogu võttis 28.01.2021 toimununud istungil vastu määruse „Kalmistute kasutamise eeskiri". Vastavalt kalmistuseadusele kehtestab kohaliku omavalituse volikogu kohaliku omavalituse hallatavate kalmistute eeskirja. Kehtiv kalmistu kasutamise eeskiri oli olemas endisel Laeva vallal (aastast 2003) ja endisel Tabivere vallal (aastast 2016). Endisel Tartu vallal ja endisel Piirisaare vallal kehtivat eeskirja ei olnud.

Tartu valla territooriumil on mitmeid kalmistuid, eeskirjaga reguleeritakse Tartu valla omandis olevate ja kasutatavate kalmistute haldamist, kasutusse andmist ning kasutamise tingimusi ja korda. Selliseid kalmistuid on meil kuus - Äksi kalmistu, Laeva kalmistu, Maarja-Magdaleena kalmistu, Piirissaare Piiri küla kalmistu, Piirissaare Saare küla kalmistu, Piirissaare luteriusu kalmistu. Kõik eelpoolnimetatud kalmistud on ühtlasi ajaloomälestised.

Eeskiri on vajalik, et sõnastada kalmistute heakorranõuded ning kehtestada ühtemoodi reeglid hauaplatside väljastamiseks ja kasutamiseks ning panna paika, kuidas toimub hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamine. Uus on eelkõige see, et nüüd sõlmitakse hauaplatsi kasutamiseks kirjalik leping. Eeskiri on kootatud koostöös kalmistuvahtidega. Eeskirja koostamise eelselt on kaardistatud kalmistute hauaplatsid ning andmeid on hakatud sisestama kalmisturegistrisse KALRE. Just seetõttu, et register oleks kasutatav ja andmed täpsed, hakatakse edaspidi sõlmima hauaplatsi kasutamiseks lepinguid – nii tekib meil andmekogu, kus on olemas lisaks maetute andmetele ka andmed platside kasutajate kohta. Lõppeesmärk on, et meil on registris andmed kõigi maetute ja hauaplatside kasutajate kohta.

Kindlasti tekib kohe küsimus, et kui mul on hauaplats aga lepingut pole, siis mida peaksin tegema? Uute hauaplatside väljastamisel sõlmib kalmistuvaht hauaplatsi kasutamiseks kohe ka lepingu. Vanade hauaplatside puhul toimub lepingute sõlmimine pigem kalmistuvahtide jooksva töö käigus (nt siis, kui platsile toimub uus matmine). Juba olemasolevate platside kasutusõiguse väljaselgitamine võib olla keeruline, kuid see on vajalik, et vältida hiljem tekkida võivaid arusaamatusi.

Uue eeskirja leiad SIIT