« Tagasi

15.05.2024 vallavolikogu istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUS

Määrus nr 7 – Tartu Vallavolikogu 20.04.2022 määruse nr 6 „Laeva Põhikooli põhimäärus"

muutmine

§ 1. Tartu Vallavolikogu 20.04.2022 määruse nr 6 „Laeva Põhikooli põhimäärus" § 3 lg 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kool on kooliealistele lastele (edaspidi: õpilane) I, II ja III kooliastmes statsionaarses vormis põhihariduse omandamist ning koolieast noorematele lastele (edaspidi: laps) hoidu ja alushariduse omandamist sõime-, lasteaia- ja liitrühmades võimaldav õppeasutus ning lasteaias lapsehoiuteenuse osutaja ühe aasta ja kuue kuu kuni kolme aasta vanustele lastele.".

 

§ 2. Tartu Vallavolikogu 20.04.2022 määruse nr 6 „Laeva Põhikooli põhimäärus" § 3 muudetakse ja täiendatakse 6. lõikega järgmises sõnastuses:

„(6) Lapsehoiuteenust osutatakse lasteaiahoones.".

 

OTSUSED

 

Otsus nr 17 – Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine

Nimetati 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide esimehed ja liikmed järgmiselt:

1.1 Valimisjaoskond nr 1

 • Komisjoni esimees Kadri Linamägi
 • Komisjoni liikmed Kadrin Krabbi
 • Mari Niine
 • Kadri Tattar
 • Marjaliis Kivisaar
 • Silva Ott
 • Anne-Mai Ott
 • Anni Teetsmann
 • Tea Pendla
 • Reet Vaarpuu

 

 • Asendusliikmed Erle Kriisa
 • Ene Liivamägi
 • Ene Sippul

 

1.2 Valimisjaoskond nr 2

 • Komisjoni esimees Triinu Jõesaar
 • Komisjoni liikmed Külli Kaljurand
 • Pirje Pärna
 • Eveli Pedaja
 • Jaana Lukanen
 • Kaire Mürk

 

 • Asendusliikmed Anneli Kumar
 • Stiif Vardja

 

1.3 Valimisjaoskond nr 3

 • Komisjoni esimees Aide Lättemägi
 • Komisjoni liikmed Anita Priks
 • Kaili Alop
 • Merike Säärits
 • Kaja Randviir
 • Kairi Hermits
 • Tiina Eichenbaum
 • Külli Vikat

 

 • Asendusliikmed Raivo Nigula
 • Riho Ant

 

1.4 Valimisjaoskond nr 4

 • Komisjoni esimees Silva Lehtla
 • Komisjoni liikmed Kärt Joorits
 • Kerttu Urman
 • Elen Olonen
 • Külli Hunt
 • Merlin Bettler
 • Merike Lumi

 

 • Asendusliikmed Piret Reitav
 • Ülle Luik
 • Erki Plumer

 

1.5 Valimisjaoskond nr 5

 • Komisjoni esimees Katrin Metsamart
 • Komisjoni liikmed Koidu Kiving
 • Linda Roosver
 • Sirje Lillemets
 • Deeli Kink
 • Sven Ilves

 

 • Asendusliikmed Tiina Peterson
 • Kaidi Mägi

 

 

1.6 Valimisjaoskond nr 6

 • Komisjoni esimees Tiina Reinesberg
 • Komisjoni liikmed Anne Aunap
 • Endla Suvi
 • Andres Reinesberg
 • Kaire Kruus
 • Ester Juhaste
 • Liivi Padjus

 

 • Asendusliikmed Artur Aunap
 • Anne Bunder

1.7 Valimisjaoskond nr 7

 • Komisjoni esimees Tiia Pärtelpoeg
 • Komisjoni liikmed Tõnis Tollimägi
 • Heli Täpsi
 • Anne Otsus
 • Rita Vaher
 • Daisi Jõgeva

 

 • Asendusliikmed Tarvo Kivi
 • Rein-Lembit Taniloo

 

Otsus nr 18 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Vahi alevikus asuv Nõmmiku kergtee L21 katastriüksus (katastriüksuse tunnus 79601:001:2005, kinnistusraamatu nr 2207204, pindala 163 m2, 100% transpordimaa). Katastriüksus soetatakse Tartu vallale tasuta.

 

Otsus nr 19 – Loa andmine moodulhoone soetamiseks Kõrveküla Põhikoolile ja eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks

Lubada Tartu Vallavalitsusel korraldada hange Kõrveküla Põhikoolile moodulhoone soetamiseks koos paigaldusega.

Lubada Tartu vallavanemal sõlmida Tartu Vallavalitsuse poolt edukaks tunnistatud pakkujaga hankeleping kogumaksumusega kuni 500 000 eurot, mis sisaldab käibemaksu.

 

 

Järgmine volikogu istung toimub 19.06.2024 algusega 16.00.