« Tagasi

Kaitseliidu õppus Küüslauk 2024

Kaitseliidu Tartu malev korraldab 20.-26. maini Tartumaal õppuse Küüslauk 2024, millest võtavad osa Tartu maleva maakaitsekompanii kaitseliitlased ja reservväelastest maakaitsevõitlejad.

„Õppekogunemise eesmärk on harjutada üksuste erinevaid lahinguülesandeid ja juhtimisstruktuuri toimimist. Selleks, et hoida meie üksuste väljaõppe taset kõrgel on oluline treenida reaalsetes tingimustes ja keskkonnas," ütles Tartu maleva pealik kolonelleitnant Raul Kütt.

Õppuse käigus toimuvatel õppelahingutel kasutatakse imitatsioonvahenditena paukpadruneid, õppegranaate ja valgusrakette. Imitatsioonivahendite kastutamine esineb tavapärasest rohkem müra, mis võib häirida nii lapsi kui kodu- ja lemmikloomi. Kaitseliit palub võimalusel hoida õppuse aktiivses faasis mürakartlikud loomad siseruumides ning selgitada lastele toimuva põhjust.

 

Tartu valla aladel on oodata aktiivsemat tegevust 21.-22. maini Kukemetsa liivakarjääris ning 24.-25. maini järgnevates alevikes ja külades: Vasula, Tabivere, Möllatsi, Vesneri, Kikivere, Vedu, Erala, Laeva ja Haava.

 

„Tänan kõiki kohalikke elanikke hea koostöö ja mõistva suhtumise eest, millega aitate kaasa õppuse õnnestumisse ja meie ühise turvalisuse tagamisele," lisas Kütt.

 

Õppuse käigus võib esineda teedel lühiajalisi liiklusseisakuid, mistõttu palub Kaitseliit autojuhtidelt kannatlikku meelt ning liikluskorraldajate juhiste järgimist.