« Tagasi

Maramaa külas asuva Suuresilla maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamisest teavitamine

Tartu Vallavolikogu on otsustanud oma 16.11.2022. a otsusega nr 58 lõpetada Maramaa külas asuva Suuresilla maaüksuse (kü tunnus 79401:006:0380) ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks oli jagada maaüksus kruntideks ning määrata ehitusõigus kuni nelja uue elamu ja abihoonete ehitamiseks ning planeerida alale sadam või randumiskoht.

Detailplaneering algatati Tartu Vallavolikogu 19.04.2006. a otsusega nr 57, kuid siiani ei ole planeeringumenetlust lõpuni viidud. 25.08.2022. a edastas Tartu Vallavalitsuse planeeringute spetsialist planeeringust huvitatud isikule kirja, milles andis teada uue Tartu valla üldplaneeringu kehtestamisest ning tegi ettepaneku Suuresilla maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine lõpetada või esitada detailplaneeringu koostamise täpsustatud eesmärgid koos planeeringu koostamise ajakavaga. 29.09.2022. a esitas Suuresilla kinnistu omanik  taotluse Maramaa külas asuva Suuresilla maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Detailplaneeringu koostamise lõpetamise otsusega on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris SIIN