« Tagasi

Kõrveküla alevikus asuva Puukooli maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus otsustas 03.11.2022. a korraldusega nr 1060 algatada Kõrveküla alevikus asuva Puukooli maaüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kõrveküla alevikus asuva Puukooli maaüksuse (kü: 79402:002:0397) jagamine kuni üheksaks üksikelamu krundiks ja üheks transpordimaa krundiks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ca 1,7 ha. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Tartu valla üldplaneeringust. Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus. Detailplaneering on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Tartu Vallavalitsus (Haava tn 6 Kõrveküla alevik) Detailplaneeringu koostaja on Terlander OÜ.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Tartu Vallavalitsuses (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) või Tartu valla planeeringute registris SIIN