« Tagasi

Vallavalitsuse 3.novembri istungi kokkuvõte

  • Väljastati ehitusluba Võibla külla, Ojapalu puurkaevu rajamiseks.
  • Väljastati projekteerimistingimused Saadjärve külla, Väike-Toome maaüksusele üksikelamu ning teenindavate rajatiste projekteerimiseks.
  • Algatati Kõrveküla alevikus asuva Puukooli maaüksuse detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne.
  • Anti nõusolek hoidumisservituudi kustutamiseks.
  • 2022. aasta vallaeelarve reservfondist eraldati:
  1. Tartu Vallavalitsus eelarvesse administreerimiskuludeks 14 686 eurot
  2. Toetust Henry Räppole 1500 eurot spordivõistlustel osalemiseks.

PROTOKOLL