« Tagasi

Alates 01.10.2022 muutuvad vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad AS Tartu Veevärk tegevuspiirkonnas

Alates 01.10.2022.a muutuvad vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad AS Tartu Veevärk tegevuspiirkonnas, Tartu linnas ja lähivaldades (linna kontaktvööndis).

Tulenevalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141. Veeteenuse hinna kehtestamine, teatab AS Tartu Veevärk, et alates 01.10.2022 hakkavad kehtima uued hinnad vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest.

Konkurentsiameti otsusega 05.08.2022 nr 9-3/2022-022 on kooskõlastatud AS Tartu Veevärk uued veeteenuse hinnad (ühe m3 kohta eurodes) alljärgnevalt:

VEETEENUSE HIND ühik Käibemaks Hind ilma käibemaksuta Hind  koos käibemaksuga
Tasu võetud vee eest €/m³ 0,164 0,821 0,985
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I reostusgrupp €/m³ 0,252 1,262 1,514
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II reostusgrupp €/m³ 0,339 1,693 2,032
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III reostusgrupp €/m³ 0,576 2,878 3,454

Senised hinnad on kehtinud Tartus kehtinud alates 01.10.2014 ehk kaheksa aastat. Aastaid oleme suutnud läbi oma tegevuste efektiivsemaks muutmise hinnatõusu edasi lükata, kuid kahjuks kiire hinnasisendite tõus, eriti just viimase aasta jooksul, mil inflatsioon on ligi 23%, sunnib ka meid oma teenuste hindu kasvavate kuludega vastavusse viima. Selleks, et tagada teenuste kvaliteet, toimepidavus ja vajalikud arendustegevused. Suurimaks hinnatõusu „veduriks" on elektrihinna tõus: üle-eelmise aasta juuliga võrreldes on sisseostetava elektri hind kasvanud ligi 8 korda. Ka kõikide muude kulude tõus on märkimisväärne. Hinnatõusust hoolimata jäävad Tartu Veevärgi uued veeteenuste hinnad üheks soodsaimaks Eestis.

Lisainfot saab T.Kapp tel: 504 3415