« Tagasi

Tartu Vallavalitsus võtab tööle teede ja liikluskorralduse spetsialisti

Teede ja liikluskorralduse spetsialisti põhiliseks tööülesandeks on teede ja tänavatega seotud tegevuste koordineerimine ja korraldamine.

Peamised tööülesanded:

 • teeregistri pidamine ja teehoiukava koostamine;
 • teede ja tänavate hoolduse (sh lumetõrje) ja remondi korraldamine;
 • kaevelubade ja tänavate sulgemislubade väljastamine;
 • osalemine valdkonna hangete ettevalmistamisel ja täitmisel;
 • teede, tänavate ja tehnovõrkude ehituse korraldamine ja järelevalve;
 • teega seotud kasutusõiguste ja servituutide seadmise korraldamine;
 • liikluskorralduse ja transpordi valdkonna koordineerimine;
 • valdkondlike õigusaktide eelnõude koostamine.

Oled sobiv kandidaat, kui:

 • oled iseseisev ja Sul on tehniline kõrgharidus;
 • Sul on eelnev töökogemus antud valdkonnas;
 • omad B-kategooria juhiluba;
 • oskad kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme ning andmekogusid;
 • oled hea suhtleja ja suudad edukalt toimetada ka pingelises olukorras;
 • vastad avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • eneseteostamise ja –täiendamise võimalust;
 • motiveerivat töötasu;
 • 35 kalendripäeva puhkust.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

CV ja motivatsioonikiri koos palgasoovi ja haridust tõendava dokumendi koopiaga palume saata hiljemalt 31.10.2022 Tartu vallavalitsusele e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee märgusõnaga "Teede ja liikluskorralduse spetsialist konkurss".

Lisainfo:

Kadi Kukk, telefon: 53476179, e-post: kadi.kukk@tartuvald.ee