« Tagasi

Tartu vald maksab mittetulunduslikuks tegevuseks toetust

Tartu vald maksab valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetust. Toetus on mõeldud valla avalikes huvides tegutsevate ja valla elanikele suunatud mittetulundusühenduste tegevuse toetamiseks ning erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamiseks. Valla eelarve vahenditest toetatakse elukeskkonna arendamist, kultuuri-, hariduse-, noorsoo- ja spordiprogramme, külaelu arendamist, vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamist ja siseturvalisuse ennetustööd.
 
Projektitoetuse eraldamise eesmärgiks on propageerida Tartu valda kui rikkalike traditsioonidega kultuuri- ja spordivalda, mitmekesistada erinevatele sihtgruppidele suunatud tegevusi, toetada Tartu valla aktiivsete elanike omaalgatust ning väärtustada vabariiklike ja rahvusvaheliste ürituste korraldamist vallas.
 
Kaasfinantseerimise toetus on Tartu valla kaasfinantseering projekti omaosaluse tagamiseks teistest fondidest taotletavate kogukonna ja piirkonna arengule suunatud ja Tartu valla arengukavaga seotud tegevus- ja investeeringuprojektide läbiviimiseks. Toetust saab taotleda mittetulundusühing või sihtasutus.
 
Ürituse korraldamise toetust võib taotleda sündmuseks, mis on kooskõlas Tartu valla arengukavaga ja mis toimuvad Tartu vallas, on suunatud Tartu valla elanikele, tutvustavad Tartu valda laiemale üldsusele või on muul viisil seotud Tartu vallaga.
 
Tartu Vallavalitsuse SPOKU keskkonnas on avatud 4 toetusvooru:
  • Tegevustoetuse taotlus
  • Projektitoetuse taotlus
  • Kaasfinantseerimise toetuse taotlus
  • Ürituse korraldamise toetus
 
Taotluste esitamise tähtaeg on 01.11.2022
 
SPOKU keskkonda saad siseneda SIIT