« Tagasi

Vallavalitsuse 4.augusti istungi kokkuvõte

 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Mario (kü tunnus 79401:006:1244) maaüksusele ehitise (päikeseelektrijaama) püstitamiseks – 23029 Muu energiatööstuse rajatis.
 • Anti välja projekteerimistingimused Tartu valda, Kassema külla, Väike-Päiva maaüksusele (kü tunnus 79601:001:2207) üksikelamu, abihoonete ja teenindavate rajatiste projekteerimiseks.
 • Otsustati pikendada lepingut ettevõttega Uniro Grupp OÜ kuni 30.09.2022 ning kinnitati hankelepingu maksumuse muudatus. Maarja-Magdaleena lasteaia ja välialade ehitamise käigus on selgunud vajadus lisa- ja asendustöödele ning seoses asendustöödega on mõned tööd ära jäänud. 
 • Tunnistati nurjunuks Kaupluse pumpla kinnistu (katastritunnus 79601:001:2051, asukoht Tartu maakond, Tartu vald, Laeva küla) Tartu Vallavalitsuse 16.06.2022 korralduse nr 600 „Vallavara võõrandamiseks enampakkumise korraldamine" alusel võõrandamiseks korraldatud enampakkumine.
 • Otsustati võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Kõrveküla alevikus asuv Sookure katastriüksus (katastritunnus 79601:001:2111, registriosa nr 4420604, pindala 16677 m 2 , sihtotstarve 100% elamumaa), alghinnaga 500 000 eurot.
 • Seati Elektrilevi OÜ (reg.kood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus järgmistele maaüksustele:
 1. Tartu vallas Äksi alevikus asuvale Karjamõisa tee L2 katastriüksusele (tunnusega 79601:001:0887, kinnistu registriosa nr 16514650) uue maakaabeliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile (lisa 1);
 2. Tartu vallas Äksi alevikus asuvale Äksi-Lähte kergliiklustee L7 (tunnusega 79401:001:0714, kinnistu registriosa nr 10436350) uue maakaabeliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile (lisa 2);
 3. Tartu vallas Äksi alevikus asuvale Äksi-Lähte kergliiklustee L6 (tunnusega 79401:001:0734, kinnistu registriosa nr 10646850) uue maakaabeliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile (lisa 3).
 • Anti avaliku ürituse korraldamise nõusolek "Eleketrooniline muusika e-riigis" 12.augustil Tabivere Rannaterrassil.
 • Otsustati rahastada Pupastveres eramaal asuva, Pupastvere lahingus 28.07.1944 võidelnud soomepoiste mälestuskivi ümbruse korrastamist. Maaomanikult nõusoleku saamisel eemaldatakse kuivanud kuusehekk.  

PROTOKOLL