« Tagasi

Hajaasustuse programmist toetuse saajad on selgunud

Tartu Vallavalitsusele esitati hajaasustuse 2022. aasta programmi kokku 53 nõuetele vastavat taotlust toetuse saamiseks. 30 taotlust esitati veesüsteemidele, 20 taotlust kanalisatsioonisüsteemidele ja 3 taotlust juurdepääsuteede rajamiseks.

16. ja 17. mail korraldas valla hajaasustuse programmi projektide hindamise komisjon ringsõidu ja vaatas üle kõik taotluse esitanud majapidamised.

Majapidamiste ülevaatamise tulemusena rahuldati täies mahus kõik 30 veesüsteemide taotlust ja 14 kanalisatsioonisüsteemide taotlust, osaliselt rahuldati 1 taotlus. Seoses rahaliste vahendite lõppemisega jäi rahuldamata 8 taotlust. Võrdluseks võib tuua, et 2021. aastal esitati 54 taotlust, millest rahuldati kõik 54 nõuetele vastavat taotlust. Tartu vald panustas 2022. aastal hajaasustuse programmi 100 000 eurot. Riigipoolne toetus oli samuti 100 000 eurot. 2021. aastal osales Tartu vald hajaasustuse programmis samuti 100 000 euroga.

Tänu hajaasustuse programmi võimalustele on aastate jooksul paljud majapidamised leidnud oma vee- ja kanalisatsiooniprobleemidele lahenduse.

Loe lisaks SIIT

Foto: Timo Arbeiter