« Tagasi

Tänasest on avatud toetusvoor kortermajadele õuealade korrastamiseks ja jäätmete liigiti kogumise edendamiseks

Tartu valla korteriühistutel on jälle võimalik taotleda toetust kortermajade õuealade korrastamiseks ja jäätmete liigiti kogumise edendamiseks ning sellega valla elukeskkonna parandamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks.

Toetust on võimalik taotleda kortermajadel, mis on ehitatud enne 01.01.2003. Toetuse taotlejaks võib olla Tartu valla kolme või enama korteriomandiga korteriühistu või kaks või enam korteriühistut, kus kokku on kuus  või enam korteriomandit (edaspidi taotleja).

Toetuse suuruseks on kuni 50% kavandatud töö kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 4000 eurot ühe taotleja kohta või 4500 eurot iga ühistaotluses osaleva korteriühistu kohta.

Toetatavad tegevused:

  • jäätmemaja ehitamine arvestusega, et jäätmemaja mahutab vähemalt segaolmejäätmete, paberi ja kartongi, biojäätmete ning pakendite mahuti;
  • jäätmete süvakogumismahuti paigaldamine korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikidele. Juhul, kui paigaldatakse ainult segaolmejäätmemahuti, peab hiljem olema sinna kõrvale võimalik paigaldada paberi ja kartongi, pakendite ning biojäätmete mahuti;
  • kortermaja parkimisplatsi korrastamine või parkla ehitamine või laiendamine;
  • kortermaja puukuuri ehitamine või korrastamine;
  • rattaparkla või rattahoidja ehitamine.

Korteriühistute toetamise taotlusvoor on avatud 25.04.2022-31.05.2022.

Loe edasi SIIT