« Tagasi

Võtame tööle sotsiaaltööspetsialisti

Tartu Vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusosakond võtab teenistusse sotsiaaltööspetsialisti, kelle teenistusülesanneteks on kohaliku omavalitsuse üksusele sotsiaalhoolekande seadusega ülesandeks pandud sotsiaalteenuste kaardistamine, arendamine ja korraldamine; vallakodanike nõustamine sotsiaalhoolekandelistes küsimustes. Tegemist on lapsehoolduspuhkuse asenduskohaga.
 
Edukal kandidaadil on:
  • kõrgharidus, eelistatult sotsiaaltöö või lastekaitse erialal, võib olla omandamisel;
  • töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas;
  • valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus;
  • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus kesktasemel erialase sõnavara valdamisega;
  • väga hea kirjalik eneseväljendusoskus;
  • väga hea koostööoskus, pingetaluvus, korrektsus;
  • elav huvi Tartu valla ja tema elanike hea käekäigu vastu.
 
Kasuks tuleb töökogemus kohalikus omavalitsuses.
 
Omalt poolt pakume:
Mitmekesist ja vastutusrikast tööd; arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi; toetavat ja sõbralikku meeskonda; kaasaegset töökeskkonda; põhipuhkust 35 kalendripäeva.
 
Lisainfo:
Anne Aleksejev, sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja
telefon: 53 401 591
 
CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga palume esitada märgusõna all "Sotsiaaltööspetsialisti konkurss" Tartu Vallavalitsuse e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 07.02.2022.