« Tagasi

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Vastavalt Kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Tartu Vallavalitsus eelnõu kohanimede määramise kohta.

Tartu Vallavolikogu 15.10.2008 otsusega nr 110 kehtestati Maramaa külas asuv Orujõe, Taaralehe, Taaraoru ja Taaraveere maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse Vahi alevikku uued tänavad, mille järgi adresseeritakse unikaalaadressi vajavaid objekte. Detailplaneeringu kohaselt on ettenähtud kaks uut tänavat. Tänavate nimeks määratakse Orujõe tänav ja Lammiaru tänav.

Tartu Vallavalitsus on kohanime määruse eelnõud menetlenud oma 11.11.2021 istungil ning otsustanud suunata eelnõu avalikustamisele valla koduleheküljel ning Tartu Vallavalitsuse teadetetahvlil Haava tn 6, Kõrveküla.