« Tagasi

Kikivere II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

Keskkonnaamet edastas 03.11.2021 Tartu vallavalitsusele Kikivere II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ning soovib taotluse kohta Tartu Vallavalituse arvamust.

Keskkonnaamet teatab, et EMG Arendus OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Vana-Narva mnt 11b, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus Kikivere II uuringuruumis on menetlusse võetud.

Uuringuruum asub Kikivere külas, Tartu vallas, Tartu maakonnas ja kattub Uus-Lulli (katastritunnus 79402:003:0444) kinnistuga. Kikivere II uuringuruumi pindala on 36,44 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 40 kaeveõõnt ja kuni 40 puurauku. Uurimissügavus on kuni 25 m. Uuritavateks maavaradeks on ehitusliiv ja täiteliiv. Hüdrogeoloogilisteks katsetöödeks on veetasemete mõõtmine puuraukudes. Muudeks sihtotstarbelisteks töödeks on laboratoorsed katsetused, geodeetiline mõõdistamine, vajadusel muud katsetused. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Geoloogilise uuringu teostaja on EMG Arendus OÜ (registrikood 14212964, aadress Vana-Narva mnt 11b, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (info Telefon: 662 5999, E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE)

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/).

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Veski 32, Tartu. Oma seisukoha taotluse kohta võib ka esitada Tartu Vallavalituse üldmeilile tartuvald@tartuvald.ee.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.