« Tagasi

Tartu vald pälvis „Kuldse Tõkkepuu“ tänukirja

Reedel 24.09.2021 tunnustas Eesti Vabariigi siseminister Kristian Jaani, tänusündmusel "Kuldne Tõkkepuu",  organisatsioone ja vabatahtlikke panuse eest raudteeohutuse valdkonnas.

Tartu Vallavalitsusele anti 24 septembril 2021 toimunud tänusündmusel „Kuldne Tõkkepuu" üle tänukiri raudteeohutusse panustamise eest. Tänukiri anti Tabivere alevikus 2020 aastal valminud raudtee aluse kergliiklustunneli rajamise eest. Tunneli ehitus läks maksma 715 000 eurot, millest 107 250 eurot oli Tartu Valla omafinantseering ja 607 750 eurot rahastati "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" meetmest.

„Tunneli rajamine oli vajalik, kuna Tabivere alevikus on elamualad ühel pool raudteed ja suuremad tootmisettevõtted teisel pool raudteed. Tööle käivad inimesed olid sunnitud igapäevaselt raudteed ületama selleks mitte ettenähtud kohtades. Tunneli rajamise protsess oli väga pikk – rahastuse taotlemisega alustati juba Tabivere valla ajal, 2014 aastal. Aga valmis ta lõpuks sai ja väga hea tunne on, et ka riigi poolt seda, kohalikele väga tähtsat objekti, märgati." kommenteeris tunneli ehituse tagamaid abivallavanem Tarmo Raudsepp.

Galerii ja info sündmuse kohta leiad SIIT