« Tagasi

Lähte Ühisgümnaasiumi arhitektuurivõistluse tulemuste avalikustamine

Tartu vald kuulutas välja ideevõistluse Lähte Ühisgümnaasiumi juurdeehituse projekteerimiseks. Lähte Ühisgümnaasiumis õpib üle 500 õpilase. Ideekonkursi eesmärk oli saada Lähte Ühisgümnaasiumi tänaseid ja tulevikuvajadusi rahuldav parim ruumiline terviklahendus (ideekavand).

„Võistluse lähteülesanne oli luua Lähtele kool, mis pakuks parimat õpikeskkonda ning olemis- ja liikumisvõimalusi. Hetkel on koolis puudu ruumist olemisaladeks, sööklaruumist, kaasaegsetest laboritest ning suurest aulast. Ka tehniliselt on majad aegunud – puudub kaasaegne ventilatsioon, energiatõhususest rääkimata. Soovisime lahendust, mis säilitab klassitsistliku peamaja, kuid asendab selle juurdeehitused uue hoonega," kirjeldas võistluse põhifookust Tartu vallavanem Jarno Laur.  

Ideekonkursile laekus tähtajaks kolm võistlustööd koos ideekavanditega. Žürii otsusel jagati välja kolm preemiat ning üks töödest tunnistati edukaks. Peale tulemuste avalikustamist loodab Tartu Vallavalitsus sõlmida võidutöö autoritega projekteerimislepingu, et 2024. aastal oleks võimalik koolimaja ehitamisega alata.

Hanke tulemuste avalikustamine toimub 30. septembril 2021 kell 15:00 Lähte Ühisgümnaasiumis. 

Foto: Timo Arbeiter