« Tagasi

Tartu Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Raadi Lasteaed Ripsik direktori ametikoha täitmiseks

Raadi Lasteaed Ripsik asub Tartu vallas, Tartu linna vahetus läheduses. Lasteaias töötab hetkel kuus rühma. 2022 aasta jaanuaris valmib lasteaia laiendusena uus lasteaiahoone veel kuuele rühmale.

Edukal kandidaadil on:

  • motivatsioon olla osa loomingulisest meeskonnast;
  • suurepärane suhtlemise oskus ning valmisolek  koostööks;
  • kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid (vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 "Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud nõuetele);
  • projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus;
  • kasuks tuleb varasem töökogemus.

Palume kandidaadil esitada lisaks elulookirjeldusele essee „Õppiva lasteaia võimalused"

Pakume:

  • stabiilset töökohta kus laste kilkeid jätkub pikaks ajaks;
  • arenevat, rutiinivaba töökeskkonda;
  • 56-kalendripäeva puhkust aastas;
  • erinevaid koolitusi ja enesetäiendusvõimalusi.

Tööle asumise aeg august 2021

Kandideerimiseks esitatavad dokumendid:

Avaldus, elulookirjeldus, essee „Õppiva lasteaia võimalused", haridust tõendavate dokumentide koopiad, isikut tõendava dokumendi koopia esitada märgusõnaga "Lasteaia direktori konkurss" Tartu Vallavalitsusele (Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond) või e-postiga digitaalselt allkirjastatult tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 13.08.2021

Täiendav informatsioon sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Anne Aleksejev e-post anne.aleksejev@tartuvald.ee  tel 5340 1591