« Tagasi

Hajaasustuse programmist toetuse saajad on selgunud

Tartu Vallavalitsusele esitati hajaasustuse 2021.aasta programmi kokku 54 nõuetele vastavat taotlust toetuse saamiseks. 25 taotlust esitati veesüsteemidele, 27 taotlust kanalisatsioonisüsteemidele ja 2 taotlust juurdepääsuteede rajamiseks.

9. ja 11. juunil korraldas valla hajaasustuse projektide hindamise komisjon ringsõidu ja vaatas üle kõik taotluse esitanud majapidamised.

Majapidamiste ülevaatamise tulemusena rahuldati täies mahus kõik taotlused, Võrdluseks võib tuua, et 2020. aastal esitati 55 taotlust, millest rahuldati 45. Tartu vald panustas 2021. aastal hajaasustuse programmi 100 000 eurot, mis on kohalike omavalitsuste järjestuses toetuse suuruselt kolmandal kohal vabariigis. Riigipoolne toetus oli samuti 100 000 eurot. 2020. aastal osales Tartu vald programmis 90 000 euroga.

Tänu hajaasustuse programmi võimalustele on aastate jooksul paljud majapidamised leidnud oma vee- ja kanalisatsiooniprobleemidele lahenduse.