« Tagasi

Algasid tee-ehitustööd Kõrvekülas Lasteaia ja Kooli tänaval

Töid alustati Lasteaia tänava parkla rekonstrueerimisest. Parkla rekonstrueerimine on osa Kõrveküla põhikooli ehitamise projektist. Välja ehitatakse kõnniteed ja tänavavalgustus.

Tööde käigus korrastatakse ka sõiduteekatend Lasteaia tänaval parkla ja Kooli tänava vahelisel lõigul ning Kooli tänaval Lasteaia tänava ja Vasula tee vahelisel lõigul.

Tööde planeeritud lõpp on september 2021.

Töid teostab OÜ Maveter, tööde eest vastutab Olev Ploompuu, tel 506 7556, e-post: info@maveter.ee

Objektijärelevalvet teostab Viastark OÜ, Kaido Liik, tel 501 9729, e-post: kaido.liik@viastark.ee

Täpsem info: Tarmo Raudsepp, abivallavanem, tel 5695 8663, e-post: tarmo.raudsepp@tartuvald.ee