« Tagasi

Info: TASUTA õigusabi erivajadustega inimestele

Juubeliaastat tähistav sihtasutus Õigusteenuste Büroo (ÕTB) abistab erivajadustega (keskmine, raske, sügav puue) isikuid nende õigusmurede lahendamisel. Keerulistel aegadel on puuetega inimestel teenusinfo aktiivsena hoidmine (ligipääsetavaus) kraad keerulisem, kui ülejäänud ühiskonnal. 
 
Sihtasutus Õigusteenuste Büroo (ÕTB) tegutseb 2000. aasta sügisest. Alustasime projektiga "Equality for All" ("Võrdsus kõigile"). ÕTB projektide-ülene missioon on ühiskonna riskirühmadele eluks esmatähtsates valdkondades õigusabi tagamine. Koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga (EPIKoda) alustasime aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed. Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel. Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms. kohtumisega õigusnõustamisega (vajadusel ka veebisilla vahendusel (Skype)), õigusinfot saab küsida telefonitsi ja veebinõustamise teel. Õigusnõustamise teenust pakutakse 15-s ligipääsetavas nõustamiskohas üle Eesti koostöös maakondlike puuetega inimeste kodadega. Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta. Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonidel: 601 5122 või 53 850 005 Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisprotsessis viipekeeletõlki. Täpsem info teenuse kohta on leitav EPIKoja veebilehelt: http://www.epikoda.ee/tegevus/oigusnoustamine Alates maist 2017 pakume koostöös MTÜ-ga Tallinna Naiste Kriisikodu tasuta õigusabi ka perevägivalla ohvritele. Õigusnõustamine toimub 15 piirkonnas, täpsem info ÕTB telefonidel. Õigusnõustamisteenuseid rahastab EV Justiitsministeerium. Hasartmängumaksu Nõukogu toetusel saame vähekindlustatud inimestele (teenusele pöörduja sissetulek arvestatuna ühe pereliikme kohta jääb alla kehtiva miinimumtöötasu) sel aastal tasuta õigusabi pakkuda Ida-Virumaal ja Valgas, kohalike omavalitsuste toetusel ka Tallinnas ja Pärnus. Täpsem info nõustamisaegade kohta SA ÕTB telefonidel. Hoolimist!
 
Lisainfo: 
5385 0005