« Tagasi

Tartu Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Tabivere Lasteaia direktori ametikoha täitmiseks

Tabivere Lasteaed asub Tabivere aleviku südames aadressil Tuuliku 11. Lasteaias töötab hetkel 5 rühma, kuid lähiaastail toimuv lasteaia hoone rekonstrueerimine, mis muudab maja  kaasaegsemaks ja energiatõhusamaks, loob eeldused ka asutuse kasvuks.  

Edukal kandidaadil on: 

  • on motivatsioon olla osa loomingulisest meeskonnast, kus õppetegevus toimub maaelu ja loodusega kooskõlas; 

  • kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid (vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 "Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud nõuetele); 

  • projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus. 

Kasuks tuleb varasem töökogemus ja võõrkeelte oskus. 

Palume kandidaadil esitada lisaks elulookirjeldusele essee „Õppiva lasteaia võimalused" 

Pakume: 

  • Stabiilset töökohta ja arenevat töökeskkonda, kust kunagi ei puudu laste kilked; 

  • 56-kalendripäeva puhkust aastas; 

  • Erinevaid koolitusi ja enesetäiendusvõimalusi. 

Tööle asumise aeg august 2021 

Kandideerimiseks esitatavad dokumendid: 

Avaldus, elulookirjeldus, essee, haridust tõendavate dokumentide koopiad, isikut tõendava dokumendi koopia esitada märgusõnaga "Lasteaia direktori konkurss" Tartu Vallavalitsusele (Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond) või e-postiga digitaalselt allkirjastatult tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 30.06.2021 

Täiendav informatsioon sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Anne Aleksejev e-post anne.aleksejev@tartuvald.ee