« Tagasi

Tartu maakonna looduse üksikobjektide piirangvööndite määramine ja hävinud objektide kaitse alt väljaarvamine

Keskkonnaminister algatas 4. märtsi 2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/101 määruste „Tartu maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus" ja „Tartu maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine" menetluse, mida viib läbi Keskkonnaamet. 

Menetluse käigus nimetatakse Tartu maakonnas asuva 70 kaitstava looduse üksikobjekti nimi ja määratakse piiranguvööndi ulatus. Asjasse puutuvaid maaomanikke informeeritakse kirjalikult.  

Menetluse käigus kavatsetakse kaitse alt välja arvata 11 hävinud puud ja viis üleriigilise tähtsuseta muud loodusobjekti. Välja arvatakse järgmised objektid: Jalakas, Kask, Mäletjärve kask, Kurista sanglepp, Külmakindla pirnipuu seemik, Laane pärn, Linnupere pärn, Rõngu hiietamm, Tamm, Truuduse tamm, Vehendi kadakas, rändrahn „Heavaimu kivi", Jaani- ja Linajärv, Kindralimägi, Mäkumägi ja Mügramägi. Asjasse puutuvaid maaomanikke informeeritakse kirjalikult.

Eelnõude avalik väljapanek toimub 21. mai kuni 11. juuni 2021. Materjalidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee ja asjasse puutuvate kohalike omavalitsuste kodulehel.

Ootame põhjendatud ettepanekuid või vastuväiteid eelnõude kohta kirjalikult Keskkonnaameti Tartu kontori aadressil Veski 32, 51004 Tartu või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 11.06.2021.

Arvestades COVID 19 levikut ja soovitatud ettevaatusabinõusid, teeme looduskaitseseaduse 

§ 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku koosolekuta. Vastava ettepanekuta avalikku koosolekut aruteluks ei korraldata. Eelistame suhelda sidevahendeid kasutades ja vajadusel lepime kokku kohtumised väiksemas grupis.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt 2021. aasta teisel poolel ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2022. aasta esimeses pooles.

Lisainfo: Maris Paju 5336 5805, maris.paju@keskkonnaamet.ee

Loe lisaks SIIT