« Tagasi

Tartu Vallavalitsuses taastub tavapärane töö 3. mail

Alates 3. maist töötab Tartu Vallavalitsus tavapärase töökorralduse järgi, kuid kodanikel tuleb ametnikega kohtumiseks jätkuvalt leppida aeg eelnevalt kokku. 

3. maist kehtivad Tartu vallamajas ja teeninduspunktides avalikele siseruumidele kehtestatud piirangud ehk kõikidel tuleb kanda maski ning pidada kinni 2+2 reeglist. 

Kõikide ametnike kontaktid leiad Tartu valla kodulehelt: https://tartuvald.ee/kontaktid  

 

Tartu valla koolid ja lasteaiad 

Vabariigi Valitsuse otsusega lubatakse 3. maist kontaktõppele 1.-4. klassi lapsed ja haridusliku erivajadusega õpilased. 

Ülejäänud kooliastmete kontaktõppele lubamist arutab Vabariigi valitsus edaspidi. 

Tartu valla lasteaiad on avatud, kuid lasteaeda tohib endiselt tuua ainult terve lapse.  

 

Sise- ja väliruumis sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus ja -haridus 
 
Alates 3. maist tohib siseruumis kõiki neid tegevusi läbi viia 2+2 reeglit järgides, mis tähendab, et koos tohib treenida kuni kaks inimest ja teistest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Muu hulgas tähendab see, et lubatud on ka paaristrennid, näiteks tennises paarismäng. Samadel tingimustel on lubatud treeningud ka ujulates. Tegevusi läbi viies tuleb arvestada kuni 25-protsendilise ruumitäitumuse piiranguga. Rühmatreeningud ei ole lubatud. 

Sise- ja väliruumis treenimise, huvihariduse jm piirangute leevenemise kohta saate täpsemalt lugeda: https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-leevendab-jark-jargult-covid-19-piiranguid-alates-26-aprillist

Tartu valla raamatukogud alustavad tavapärast raamatute laenutamist alates 3.maist, kuid lugejatel tuleb kanda maski, jälgida 2+2 reeglit ning samuti tuleb arvestada 25-protsendilise ruumitäitumise piiranguga. 

Tartu valla raamatukogude kontaktid leiad https://tartuvald.ee/tartu-valla-raamatukogud  

 

Kõik avaldused ja taotlused on võimalik esitada ka e-posti või tavaposti teel.