« Tagasi

Raadimõisa asumi puhkeala ideekonkurss

Aasta alguses kuulutas Tartu vald koostöös Eesti Arhitektide Liiduga välja Raadimõisa asumi puhkeala ideekonkurssi. Konkurssi eesmärk on leida parim ideekavand Vahi alevikus asuvale Mõisavärava katastriüksusele, mille alusel rajatakse nüüdisaegse kujundusega mitmeotstarbeline puhkeala, kus on turvalised ja atraktiivsed võimalused erinevatele vanuse- ja huvigruppidele õues liikumiseks ja puhkamiseks.
 
Konkurssile laekus 7 võistlustööd:
Ajajõgi, Kude, Marjamaa, Platsimets, Saame kokku Raadi ringil, Üksi ja Koos ning Virb.
 
Aprilli esimeses pooles hindab ideid 5-liikmeline žürii, kes valib tööde hulgast välja võitja. Projekteerimine ja ala väljaehitamine on plaanitud etappide kaupa. Kõik seitse ideed on terviklikud, pakkudes tegevusi igas vanuses elanikele või ümbruse külastajale.
 
Näiteks idee „Ajajõgi" paneb Raadimõisa puhkealale voolama ajajõe, mis vookleb läbi Raadit ajaloos puudutanud sündmuste alates muinasajast, lõpetades tänapäevaga. Idee „Kude" tahab põimida hea elukeskkonnaga pargi ümber „koekirja", et see looks piirkonda harmooniat ja ökoloogilist tasakaalu. Pargis kohtuvad jätkusuutlik eluviis ja säästlik areng. Üldjoontes jaotaks idee pargi kaheks piirkonnaks – looduslikuks ja linnalikuks pargiks. Idee „Marjamaa" on saanud inspiratsiooni sellest, et Raadimõisa asumi pargiala on olnud varasemalt Raadi mõisa põllumajandusmaa. Pargi struktuurne telg suunab liikumist ning ühendab kogu pargi erinevaid
alasid. Mõisa väravapoolses küljes on avar väljak, millest ühele poole jääb olemasolev ajalooline Raadi mõisapark ja teise tekib uus moodne ja multifunktsionaalne kogukonnapark.
Idee „Platsimets" kujutab endast paljude tegevusvõimalustega platse, mida ääristavad erinevad Eestile omased metsakooslused. Kogu park on ökoloogiliselt tasakaalus, et sinna asuks elama võimalikult palju linde, ning pargiloomi ja putukaid, kes tulevase pargi linnulauluga täidaksid.
Idee „Saame kokku Raadi Ringil" lisab olemasolevatele maastikuelementidele iseloomu rõhutavaid elemente, nagu viljapuude grupid, marjapõõsastikud ja lilleniit. Maastikku tasakaalustab mitmekesine metsakooslus ja puisniit. Ala keskossa on planeeritud sotsiaalsed tegevused. Pargist moodustub kogukonna kohtumispaik. Idee „Üksi ja Koos" lähtub põhimõttest, et inimesel on vahel soov olla üksi ja vahel jälle koos seltskonnaga. Raadimõisa asumi puhkealale luuakse ruum, kus on vastavalt soovile võimalik viibida nii ühes kui ka teises keskkonnas. Pargis asuv parkmets annab võimaluse olla üksi, samal ajal kui süvendatud ja avatud niidu maastik avab vaateid ümbrusele ning tekitab võimaluse koos aega veeta. Idee „Virb" annab Raadimõisa asumi puhkealale kaasaegse lahenduse mitmeotstarbelise puhkeala näol. Lähenetud on loovalt, et puhkeala leiaks kasutust aastaringselt. Looklev teedevõrgustik tekitab põneva ja tegevusterohke mängulise keskkonna. Puhkeala peamiseks võtmesõnaks on tasakaal.
 
Info võitja kohta avalikustatakse Tartu valla kodulehel, Facebooki lehel ja mai Kuukirjas.
 
Tutvu võistlustöödega SIIN
 
Tekst: Katrin Sisask
Foto: Tanel Kindsigo