« Tagasi

Juhised Tartu valla elanikele kriisiolukorraks

Lasteaiad 
 
Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse langetatud kriisiohje otsustest, palume kõigil vanemail, kel võimalik, jätta lasteaias ja lastehoius käivad lapsed koju. Eesmärk on vähendada maksimaalselt kontakte ja seada sel viisil viiruse levikule piir.  
 
Tartu valla lasteaiad on avatud, kuid ennekõike on lasteaeda oodatud eesliinitöötajate, elutähtsaid teenuseid tagavate töötajate ja nende elualade esindajate lapsed, kes ei saa distantsilt töötada. Vallavalitsus kutsub üles just koduseid vanemaid mitte tooma lapsi hoidu ja aeda.  
 
Lasteaeda tohib endiselt tuua ainult terve lapse. 
 
Tartu vallavalitsus otsustas vabastada lasteaia kohatasust need vanemad, kelle laps järgneval kuul lasteaias ei käi. Palume oma otsusest teavitada lasteaedasid hiljemalt esmaspäeval, 15. märtsil. Tasu tuleb maksta ka sellisel juhul, kui laps kasutab lasteaia kohta vaid ühel päeval kuus (peale 15. märtsi).  
 
Eesliinitöötajate 24/7 lastehoid  
 
Oleme loonud valmiduse avada ööpäevaringne lastehoid Raadi Lasteaias Ripsik. See teenus on mõeldud nende perede lastele, kes eriolukorrast  tulenevalt seda vajavad – meedikute, politseinike, kaitseväelaste, päästjate ja elutähtsate teenuste osutajate perede lastele. Palume neil, kes 24/7 lastehoidu vajavad, sellest teada anda vähemalt 24 tundi ette aadressil staap@tartuvald.ee
 
Koolide distantsõpe 
 
Vabariigi Valitsuse otsustest tulenevalt on distantsõppel kõik üldharidus- ja huvikoolid. Koolis võivad toimuda individuaalsed  nõustamised ja konsultatsioonid ning töö hariduslike erivajadustega õpilastega. Täpsem info õppekorralduse kohta koolidest.  
 
Õpilasliinid on peatatud kuni kontaktõppe taastamiseni. Muu ühistransport toimib tavapäraste graafikute alusel. 
 
Tartu vald palub neil, kes soovivad distantsõppe perioodiks koolitoidu pakki, anda sellest soovist teada koolidele. Koolitoidu pakid komplekteeritakse soovijate nimekirjade alusel ja väljastatakse kooli sööklast. Vanem peab pakile ise järele minema.  
 
Palume anda teda vallavalisuse sotsiaalosakonda (toimivad kõik tavapärased kontaktid, ent võib ühendust võtta staap@tartuvald.ee või valvetelefonil 57443300) neil peredel, kes vajavad distantsõppe tõttu abi.  
 
Huviharidus 
 
Tartu Valla Spordikool, Tartu Valla Muusikakool ja Tabivere Huvikool tegutsevad distantsõppel määral, mida õpetatavate erialade spetsiifika ja kehtivad piirangud võimaldavad.  
 
Osalustasust on vabastatud need õpilased, kes tegevusest osa ei võta või ei saa osa võtta.  
 
Raamatukogud 
 
Raamatukogudes toimub kontaktivaba laenutus. Raamatuid saate valida raamatukoguprogrammist URRAM (www.lugeja.ee), esitage raamatusoov oma raamatukogu töötajale telefoni või e-kirja teel. Raamatute tagastamine toimub tagastuskasti või muul moel kontaktivabalt.  
 
Kultuuritegevus, sport ja noorsootöö 
 
Suletud on kõik Tartu valla rahva- ja kultuurimajad ja noortekeskused.  
 
Kõik Tartu valla spordihooned on suletud.  
 
Sportimine on lubatud õues individuaalselt või 2+2 reeglit arvestades, milleks sobivad vallas asuvad tervise ja matkarajad (nt Lähte ja Laeva). Palume hoida ka loodusrajal liikudes hoida omavahelist distantsi ja järgida 2+2 reeglit. 
 
Sotsiaalhoolekanne 
 
Sotsiaalosakonnal on töös valvetelefon  57443300  ja meili aadressi staap@tartuvald.ee.  
 
Jätkub sotsiaalabi osutamine. Kõik avaldused ja taotlused tuleb esitada kas e-posti või tavaposti teel, endiselt toimivad kõik sotsiaalosakonna telefonid.  
 
Koduhooldustöötajad on hoolealuste jaoks olemas, kuid tegime teenuses järgmised muudatused.  
 
1. Transpordime hoolealust ainult siis, kui sõiduvajaduse põhjuseks on eluliselt oluline sõit-vaktsineerimine, arsti vastuvõtt vms.  
 
2. Ravimid toome kontaktivabalt koju  
 
3. Toit - vajadusel tellime kliendile toidukauba koju 
 
 
Vallavalitsuse töökorraldus  
 
Vallavalitsus töötab kodukontoris, inimesi teenindatakse telefoni ja e-kanalite vahendusel, vallamajas ja teeninduspunktides ei toimu kodanike füüsilist vastuvõttu.  
 
Elukohateate ja sünni registreerimise avalduse saab saata läbi iseteeninduskeskkonna  www.rahvastikuregister.ee 
või digiallkirjastatult e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee     
 
Rahvastikutoiminguid saab vajadusel teha ka vallamajas (vajalik eelnevalt kokkulepe telefonil 510 6363).