« Tagasi

Tartu valla arengukava 2018-2030 avalik väljapanek

Tartu Vallavolikogu kiitis 22.oktoobril toimunud volikogu istungil heaks Tartu valla arengukava aastateks 2018-2030.

Avalik väljapanek toimub perioodil 26.10-09.11.2020 Tartu valla koduleheküljel.

Sel perioodil ootame ettepanekuid arengukavasse Tartu Vallavalitsuse e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee

Esitatud ettepanek peab olema põhjendatud, selgitatud, realistlik ning arengukava eesmärke arvestav.