« Tagasi

Tartu valla kaasav eelarve ootab ettepanekuid

Sarnaselt mitmete teiste Eesti omavalitsustega kasutab Tartu vald 2021. aasta eelarve koostamisel kaasava eelarve põhimõtet. See tähendab, et osa vallaeelarvest koostatakse elanikelt saadud ettepanekute alusel. Eesmärk on parandada kogukondade arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd ja viia ellu mõni uus idee või leida lahendus mõnele olulisele valupunktile vallas.

Kaasavasse eelarvesse on oodatud investeeringuideed, mille maksimaalne maksumus on 20 000 eurot. Kaasava eelarvega rajatav objekt peab olema avalikuks kasutamiseks ning projektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Realiseeritav investeeringuobjekt peab olema peale valmimist Tartu valla omandis.

Kaasava eelarve osa suurus 2021. aasta eelarve koostamisel on 30 000 eurot, seega saab ellu viidud vähemalt kaks enim hääli saanud projekti.

Ideid saab esitada igaüks elektroonilises keskkonnas VOLIS. (www.volis.ee)

Esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2020!

Ideede esitamisel tuleb märkida:

  • esitaja nimi, kontakttelefon või e-posti aadress.

  • nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu).

  • idee kirjeldus.

  • sihtrühm, kes saab probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu.

  • muu oluline info, ideed iseloomustav materjal (eskiis, joonis, foto, muu esitaja hinnangul oluline teave).

Esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse juurde moodustatav komisjon, kes vaatab, kas ideed on asjakohased ja teostatavad. Komisjon võib esitajate nõusolekul sarnased ideed liita, samuti paluda oma ettepanekut täiendada ning täpsustada. Komisjon valib välja rahvahääletusele suunatavad ideed.

Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased vallaelanikud, kelle elukoht rahvastikuregistris on Tartu vald.

Hääletamine toimub 1.detsembrist kuni 14.detsembrini 2020 elektroonilises keskkonnas VOLIS, tuvastades ennast ID-kaardi või mobiil-IDga. Valla kodulehel www.tartuvald.ee on VOLIS-e link, mis suunab hääletama.

Hääletada saab ka vallamajas ja teeninduspunktides 1-4.detsembril 2020.

Igal hääletajal on 3 häält (ühe idee poolt mitu korda hääletada ei saa).

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu 2021. aastal ning elluviimise korraldab vallavalitsus.

Esita oma ettepanek SIIN