« Tagasi

Tartu valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu on avalikul väljapanekul

Tartu valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 21.09.- 21.10.2020 Tartu valla üldplaneeringu portaalis ja Tartu vallavalitsuses (Haava tn 6, Kõrveküla alevik). Vallavalitsuses on võimalik eelnõuga tutvuda vallavalitsuse tööaegadel (II korrus, ruum nr 24).

Üldplaneeringu ja KSH eelnõu materjalid (üldplaneeringu seletuskiri, KSH aruanne, joonised pdf- ja veebikujul) on avaliku väljapaneku jooksul kõigile kättesaadavad portaali http://hendrikson.ee/maps/Tartu-vald/ alajaotuses „Kaardirakendus". Lisaks on samad materjalid pdf kujul leitavad ka portaali alajaotuses „Planeeringu ja mõjude hindamise materjalid".

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust. Arvamused edastada kirjalikult kas posti või elektronposti teel eelnõu avaliku väljapaneku jooksul Tartu Vallavalitsusele aadressil Haava 6, Kõrveküla, 60512 Tartu maakond või e-posti teel tartuvald@tartuvald.ee. Arvamusi saab esitada kuni 21.10.2020.

Arvamust saab avaldada ka portaali kaudu. Kuid selle registreerimiseks ametliku arvamusena, tuleb portaalis arvamuse esitamisel jätta ka oma kontaktandmed. Kontaktandmete olemasolu võimaldab arvamuse esitajale teatada põhjendatud seisukohad arvamuse kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha. Vastasel juhul menetletakse portaali kaudu esitatud arvamust kui ideekorjet.

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku järgselt korraldab Tartu Vallavalitsus eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud. Avalike arutelude aeg ja koht teatatakse eraldi.