« Tagasi

Tartu Vallavolikogu istung toimub 24.septembril Jääaja Keskuses

Tartu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. septembril 2020 algusega 16:00 Äksis Jääaja Keskuses.

PÄEVAKORD:

1. Vee-ettevõtja määramine

Ettekandja: AS Emajõe Veevärk juhataja Andres Aruhein

2. Projektis osalemiseks loa andmine (jäätmehooldus)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Kadi Kukk

3. Äksi külas asuva Tuulepesa maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine     

Ettekandja: vallaarhitekt Egle Nõmmoja

4. Loa andmine ideekonkursi korraldamiseks

Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

5. Luba hanke korraldamiseks

Ettekandja: vallavanem Jarno Laur   

6. Putka maaüksuse otsustuskorras müük 

Ettekandja: abivallavanem Tarmo Raudsepp

7. Vallavara soetamine (Koka Kärksi)

Ettekandja: abivallavanem Tarmo Raudsepp

8. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.