« Tagasi

Aktsiaselts Saarte Liinid keskkonnaloa taotlus vee erikasutuseks

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Saarte Liinid (registrikood: 10216057) (aadress Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Rohu tn 5, 93819) taotleb keskkonnaluba vee erikasutuseks Laaksaare ja Piirissaare sadamate akvatooriumide kordussüvendamiseks vastavalt ligikaudu 2000 m3 ja 4000 m3.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis aadressil https://kotkas.envir.ee/, otsingusse sisestada menetluse nr M-110140.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51044 Tartu.

Keskkonnaloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.