« Tagasi

Keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele OÜ Vallesburg keskkonnaloa taotluse.

Keskkonnaluba taotletakse vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 41 lg 1 p-le 3 ning vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-le 2 jäätmete (sh pakendijäätmete kogusega 1 720 tonni, paberi – ja kartongi 800 tonni, prügi kogusega 15 tonni ja elektroonikajäätmete kogusega 30) taaskasutamiseks (toimingukood R12s–jäätmete sorteerimine ja pressimine spetsiaalse pressiga HSM). Jäätmekäitlust teostatakse olemasolevas jäätmekäitluskohas Maramaa jäätmekäitluskoht (katastritunnus 79401:006:1253, aadress: Tartu maakond, Tartu vald, Maramaa küla, Ranna tee 1, KKR kood JKK7800067; kinnisasja omanik ettevõte ise). Ettevõte omas samas kohas ja samaks tegevuseks jäätmeluba nr L.JÄ/326478 kuni 26.06.2020.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris aadressil Tartu linn, Aleksandri 14..

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti otsuse infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-110031 all SIIN