« Tagasi

Pilguheit aastale 2019

Aasta 2019 on Tartu valla jaoks olnud väga tegus aasta.  Siin on väike kokkuvõte iga osakonna tegemistest möödunud aastal nii sõnas kui numbris!

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD

Olulised objektid ja tegemised aastal 2019:

 • Kõrveküla põhikooli detailplaneeringu kehtestamine;
 • Tabivere põhikooli ehitus;
 • Ripsiku lasteaia ehitus;
 • Tammistu rahvamaja ehitus;
 • Vallamaja katuse vahetus ja soojustamine, varuväljapääsude ehitus;
 • Järvede niitmine ja mitme rannaala korrastus (Tabivere, Äksi);
 • Koerte jalutusväljaku ehitus Majoraadi pargis koos valgustuse ja jalgtee juurdepääsuga;
 • Majoraadi pargi puude istutus;
 • Pinksilaudade paigaldamine (Vedu, Maarja-Magdaleena, Vasula, Laeva);
 • Skateparkide ehitus (Kõrveküla, Tabivere);
 • Mõisa pst kõnnitee viimase lõigu ehitus (Mõisa allee kuni Vahi tee);
 • Vahi tee valgustuse ehitus;
 • Koostööprojekt Tartu linnaga- Vahi tänava ehitus;
 • Gis-i andmebaaside täiendamine ja uute loomine;
 • Aasta jooksul algatati kokku 14 uut detailplaneeringut;
 • Üldplaneeringu piirkondlikud töökoosolekud ja eelnõu aktiivne koostamine;
 • Alustati valla kalmistute digitaliseerimist;
 • Uus tänavavalgustus - Vahi alevikus Vahi teel ja Ripsiku lasteaia ümbruses, Lubjamäe väikekohas, Kõrvekülas Kooli tänaval;
 • Tabivere tööstusala vee- ja kanalisatsiooni ehitamine;
 • Tabivere jalakäijate tunneli ehitamisega jõuti poolele teele;
 • Piirissaarel rekonstrueeriti avalik hoone;
 • Piirissaare Põhja kanali puhastamine setetest;
 • Piirisaarele paigaldati 4 päästekappi;
 • Laeva koolimaja sai uue katuse;
 • Väljastati 55 projekteerimistingimust.

Tutvu väljastatud ehitus- ja kasutuslubade statistikaga SIIN

Kehtestatud planeeringud:

 • 17.01.2019 I arendusetapi kehtestamine Vahi alevik Jõhvi-Tartu-Valga maantee, Tartu-Vahi maantee ja Vana-Narva maantee vahelise ala detailplaneeringu I etapi idaosa ja lähiala muutmise DP;
 • 14.02.2019 Voldi küla (Tabivere) Sirrosjärve maaüksuse (77301:002:0210) DP;
 • 28.02.2019 Vasula alevik Puupaju mü ja lähiala DP;
 • 30.05.2019 Tila küla Mõisaplatsi mü (79401:006:0995) ja lähiala DP;
 • 20.06.2019 Kõrveküla alevik Vasula tee 12 maaüksuse ja lähiala;
 • 22.08.2019 Kõrveküla alevik Hariduse tn 9, 13 ja lähiala;
 • 17.10.2019 Tila küla Kaupmehe tn ja Kõrveküla- Tartu tee vahelise ala DP;
 • 28.11.2019 Tila küla Koidu tn 7 maaüksuse ja lähiala DP.

Huvitavaid numbreid veel:

Tänavavalgustuse ehitus ja rekonstrueerimine:

 • Vahi alevik, Vahi tee uus tänavavalgustus 1050 m;
 • Aovere küla, Lubjamäe väikekoht uus tänavavalgustus 242 m;
 • Kõrveküla alevik, Kooli tn uus tänavavalgustus 100 m.

Kergliiklusteede ehitus ja rekonstrueerimine:

 • Vahi alevik, Mõisa puiestee uus kergliiklustee 395 m;
 • Vahi alevik, Pärna allee + Ripsiku esine + Kaupmehe tn uus kergliiklustee 300 m.

Teede ehitus:

 • Vahi alevik, Vahi tn (Nurme -Sineli lõik) koos Tartu linnaga 375 m;
 • Vahi alevik, uus tee (Ripsik) 395 m.

Teedele katete ehitus ja rekonstrueerimine:

 • Vahi alevik, Kaupmehe tänav 90 m (uus kate)

Suvel sai tehtud 31 km tolmutõrjet kohalikel teedel.

Statistika ehituslubade, kasutuslubade, eluruumide arvu ja elanike osas Tartu vallas SIIN

KANTSELEI

Eelmise aasta kohta ülevaate tegemine on heaks tavaks saanud paljudes asutustes. Kantselei alustab numbritest. Näiteks võttis Tartu Vallavolikogu 2019. aastal vastu 120 otsust ja 29 määrust ning Tartu Vallavalitsus 1070 korraldust ja 8 määrust.  Registreeriti 180 lapse sünd. Asjade kiiremaks menetlemiseks ja lahendamiseks on vallavolikogu ja valitsus teinud mitmeid muudatusi. Ühe näitena saab välja tuua ülemineku Office 365 süsteemile, mis lihtsustab oluliselt vallaametnike tööd dokumentide koostamisel ning võimaldab hallata erinevaid kalendreid. Kodanike paremaks teenindamiseks täienes kantselei menetleja ja saarevahi võrra ning sellest aastast kuulub kantselei koosseisu ka kommunikatsioonispetsialist.

Kantselei ülesandeks on infovahetuse korraldamine nii valla hallatavate asutuste ja vallavalitsuse vahel kui ka kodanike ja vallavalitsuse vahel. Eelmise aasta alguses võttis Tartu vald kasutusele Tartu valla äpi, mis on mõeldud parema kontakti loomiseks vallakodanike ja valla vahel. See on üks võimalus, lisaks ametlikule kodulehele ja Facebookile, mille kaudu jagame kodanikega Tartu vallas toimuva kohta infot. Seoses valla suure investeeringuga haridusse, lisandus Tartu valla kodulehele BLOGI veerg, mille kaudu on hetkel võimalik end kursis hoida Tabivere ja Kõrveküla koolide ehitustöödega ning tulevikus leiab sealt kindlasti muudki põnevat.

Töö Tartu vallakantseleis ei tähenda ainult pelgalt 8 tundi tööd iga päev vaid sageli venivad meie päevad kordades pikemaks. Vallavolikogu komisjonide koosolekud algavad tihtipeale peale tööaja lõppu. Nii võttis Tartu vallavalitsus kui tööandaja vastu otsuse, millega püütakse töötajaid motiveerida, pakkudes võimalust töökohal treenida.

Üks muudatusi, mis alusharidust pakkuvate asutuste tööd lihtsamaks ja ka läbipaistvamaks muudavad, oli üleminek Arno süsteemile. Arno on tarkvarasüsteem haridusteenuste haldamiseks. See on üks samm selle poole, mille suunas Tartu vald liikuda soovib. Tulevikus on võimalik nii kooli kui ka huvikooli astumise taotlusi esitada läbi Arno süsteemi. Lisaks Arnole on Tartu vallas kasutusel ka Spoku, mis on iseteeninduskeskkond elanikule, mille kaudu on võimalik esitada tegevustoetuse taotlusi. Hetkel on läbi Spoku võimalik taotleda toetusi MTÜdel, eraõiguslikel spordikoolidel ja klubidel ning korteriühistutel.

Aasta lõpus toimus Tartu vallas ka esimene kampaania, mille eesmärgiks oli uute kodanike lisandumine valda, registriandmete korrastamine ning ka piirkondlike ettevõtjate tutvustamine elanikele. Kampaania oli edukas ning kindlasti ei jää sarnane kampaania viimaseks.

Oktoobris toimus vallaametnikele ka esimene kriisiõppus TARKTIKA 2019. Tegemist oli lauaõppusega, mis oli ettevalmistuseks sel aastal toimuvaks kriisiõppuseks. Ka see on üks oluline ülesanne, mis on riigi poolt kohalikule omavalitsusele pandud. Ülaltoodu põhjal selgub, et kantselei ei tegele ainult numbrite kokkulöömise ja õigusaktide koostamisega vaid ka väga paljude muude asjadega. 

SPORT

2019. aastal esinesid Tartu valla võistkonnad edukalt üleriigilistel ning maakondlikel mängudel. Tartu vallas on  Eesti Spordiregistri andmetel seisuga 31.12.2019  registreeritud 21 spordiklubi, harrastajaid klubides on 701, treenerikutset omavaid treenereid 34 ning spordiobjekte 27. Spordiklubidest on aktiivsemalt tegutsenud vallasiseste, maakondlike ja vabariiklike võistluste korraldamisel ning ka noorte  treeningute läbiviimisel Tabivere Rahvaspordiklubi, Jalgrattaklubi Vooremaa Centrum, Äksi Motoklubi, Tartu Kalev Jahtklubi, Saadjärve Katamaraaniklubi ja Tartumaa Maadlusliit. Teistest spordiklubidest on märkimisväärseid tulemusi saavutanud  MTÜ AOK Arendus triatlonivõistluste, MTÜ Seiklushunt orienteerumisvõistluste korraldamisel ja MTÜ Tartu Slaalom mäesuusatamise arendamisel. Meeldiv koostöö noortespordi arendamisel on olnud Tartu linna spordiklubidega FC Helios jalgpallis ning MTÜ Tartu Suusaklubiga murdmaasuusatamises. Aktiivselt kasutatakse noorte, täiskasvanute harrastusspordi  treeningute ning kohalike, maakondlike ja üleriigiliste võistluste läbiviimiseks Tartu vallale kuuluvaid  spordibaase: Lähte Spordihalli, Lähte suusa- ja maadlusmaja, Lähte suusa- ja jooksuradasid, Kõrveküla Spordihalli, Tabivere Põhikooli spordikompleksi, Tabivere Põhikooli staadioni, Laeva spordihoonet ning J.V. nimelise Maarja Põhikooli spordisaale. Lähte suusaradadel võistlesid veebruaris murdmaasuusatamise noortesarja etapil vabariigi noorsuusatajate paremik. Edukalt on tegutsenud Tartu valla Spordikool, kus treenib ligemale 300 õppursportlast 7 spordialal 11 treeneri juhendamisel. 

Tartumaa 2019. aasta parema sportlaste tiitli erinevatel spordialadel pälvisid 11 Tartu valla sportlast  ja  parema treeneri tiitli 2 Tartu valla treenerit: judos meestest Mattias Kuusik ja noortest Maria Tars, jõutõstmises meestest Alex-Edward Raus, kergejõustikus meestest Kristjan Rosenberg ja noortest Uku Renek Kroonberg ja Karmen Bruus, motospordis Aksel Pärtelpoeg, orienteerumises meestest Kristo Heinmann, triatlonis meestest Henry Räppo, vibuspordis meestest Uku Andreas Reigo ja naistest  Aleksandra Põllumäe, treeneritest  Ene Laanes ( võrkpall)  ja Ille Kukk (kergejõustik).

Tartu valla osalemised erinevatel spordivõistlustel: 2.-3. märtsil osaleti 35. Eesti omavalitsuste talimängudel Kadrinas, kus üldkokkuvõttes võideti Rae valla järel ning Viljandi valla ees teine koht.  12.-14. juulil toimunud 15. Eestimaa suvemängudel Tartus võideti üldkokkuvõttes teine koht Rae valla järel ning Tartu linna ees. Osaleti ka Tartumaa tali-, suve- ning sügismängudel. Talimängudel osaleti 8 spordialal, kus saavutati omavalitsuste arvestuses teine koht Tartu linna järel. 

Tabivere Rahvaspordiklubi korraldas 2019. aasta jaanuaris ja veebruaris 14. Tabivere piirkonna talimängud kolmes etapis, kus võisteldi 8 spordialal, osales 14 võistkonda. Võistles 154 inimest ning osaluskordi oli 310. Korraldati kaks mälestusvõistlust vabariigi paremate sportlaste osavõtul: 29.augustil 5. Hans Moksi mälestusvõistlused odaviskes ja 9. novembril 15. Elmar Kivistiku mälestusvõistlused laskmises. Noortele viidi 18. jaanuaril läbi traditsioonilise Hüppajate päeva võistlused kõrgushüppes ning 21.septembril laste kergejõustiku päeva võistlused. 16. märtsil korraldati traditsiooniline kevadturniir meeste võrkpallis. Äksi  Motoklubi korraldas 23. veebruaril  Saadjärve jääl Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste IV etapi  võistlused mootorrataste  jäärajasõidus, kus oli 160 osalejat. Tartumaa Maadlusliit ja Tartu valla Spordikool korraldasid 14. detsembril Vahur Prooveli mälestuseks  rahvusvahelise XXIX Vahuri jõuluturniiri maadluses. Tartu valla  kõik viis üldhariduskooli osalesid Tartumaa Koolispordiliidu poolt korraldatavatel koolinoorte meistri- ja karikavõistlustel.   

ARENDUS

Arendusosakond tõi välja kolm olulist asja aastast 2019:

1. Viimastel aastatel on Tartu vald olnud üsna edukas erinevate projektide elluviimisel, millele on saadud rahastust Euroopa Liidu vahenditest. Projektide kogueelarve on 2019. aasta lõpu seisuga ca 4,6 miljonit eurot, millest ca 3,6 miljonit on toetusraha ja 1 miljon omafinantseeringut.

Enamus projekte on mitmeaastased ja seega otseselt ei puuduta ainult 2019 aastat. Suurim neist on kindlasti Tabivere Põhikooli õppehoone renoveerimistööd kogumahuga 3,2 miljonit eurot ja toetusega 2,5 miljonit (rahastajaks Riigi Tugiteenuste Keskus, edaspidi RTK). Senine vana ja amortiseerunud koolihoone lammutatakse ja asemele ehitatakse kaasaja tingimustele vastav uus hoone. Mahukas ja oluline on ka Tabivere tööstusalal avaliku tugitaristu väljaehitamine eelarvega 850 tuhat eurot ja toetusega 721 tuhat eurot (RTK). Projektiga parandatakse ja täiendatakse tööstusala infrastruktuuri – vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine, juurdepääsutee rekonstrueerimine ja rajamine, jalakäijatele juurdepääsutunneli rajamine raudtee alt. 2019 aastal valmis Laeva-Palupõhja tee 100 tuhande eurose eelarvega (RTK). Piirissaarel sai puhastatud nn Põhja kanal võimaldamaks kaluritele ja turistidele pääsu Peipsi järvele, projekti kogumaksumus oli 68 tuhat, millest pool saadi toetusena Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja PRIA toel. Piirisaarel sai remonditud ka valla teenuskeskuse maja ning kaasajastatud saarevahi eluruumid, rahastajana RTK Väikesaarte programmist eelarvega 150 tuhat eurot ja toetusen saadi 71 tuhat. Väiksemate toetusprojektidena võiks nimetada Tartu valla puuetega inimeste kodude kohandamise projekti (eelarve 55 tuhat, toetus 47 tuhat, rahastaja Innove), Tartu valla koolidele hariduslike erivajadustega õpilastele vajaliku sisustuse ja seadmete ostu (88 tuhat, 75 tuhat, Innove), Vooremaa looduse digiõppeklassi projekti, mille eesmärgiks oli kõigi Tartu valla viie kooli tõhus koostöö ning ühisõppematerjali kasutamine soetades digitaalsed õppevahendid ühiskasutuseks ning viidi läbi õpetajate nüüdisaegse õpikäsitluse täiendõppe programm (eelarve 91 tuhat, 100% toetusena, Innove). Lisaks riigieelarvelistest vahenditest Kultuuriministeeriumi poolt rahastatud Lähte terviseradade edasiarendamine (100 tuhat, 50% toetust) ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt rahastatud Kuusisoo ettevõtlusala arendamiseks juurdepääsutee renoveerimine (100 tuhat toetusena).

2. 2019 aastal korraldas Tartu vald ca 50 suuremat ja väiksemat hanget. Hankeprotseduurid on Eestis aastatega muutunud üha keerulisemaks ja nõudlikumaks. Väiksemamahulise hanke puhul ei ole olulist vahet suurema hanke läbiviimisega. Samas on Rahandusministeerium pidevalt edasi arendamas ka riigihangete registrit, mis võimaldab väiksema bürokraatliku koormata erinevaid menetlusi ja protseduure läbi viia. Suuremad ja olulisemad hanked puudutavad just toetusprojektides teostatavaid investeeringuid (vt eelmine jutt). Lisaks nendele saab välja tuua veel olulisi ja valla arengule kaasa aitavaid töid nagu Kõrveküla Põhikooli juurdeehitus maksumusega 5,7 miljonit, Tammistu rahvamaja ehitus maksumusega 274 tuhat, järjekordsete moodulklasside rentimine Kõrveküla Põhikoolile eelarvega 100 tuhat, vallamaja katuse ja evakuatsioonipääsude ehitus 231 tuhande euroga, mitmete väiksemate teede ehitamine (Kaupmehe tn, Mõisa pst kõnnitee, Pärna tn kõnnitee, Vahi tn jne).

3. Tartu vald osaleb URBACT programmis "Active Citizens". Tegemist on Euroopa linnade võrgustiku programmiga URBACT, mille eesmärk on toetada linnade ja linnaliste piirkondade arengut läbi kogemuste vahetamise, heade praktikate leidmise ja võimendamise ning Euroopa väärtuste jagamist kohalikul tasandil. URBACT on Euroopa territoriaalse koostöö programm, mille viimases voorus valiti rahastamiseks 80-st projektist 23 võrgustikku. Tartu vald on projektis üks kaheksast partnerist koos Agen´i ja Saint-Quentin´i linnaga Prantsusmaal, Cento linnaga Itaalias, Santa Maria de Feira linnaga Portugalis, Hradec Kralové linnaga Tšehhis, Dinslaken´i linnaga Saksamaal ja Bistrita linnaga Rumeenias. Tartu valla eesmärk on jagada oma kogemust kohaliku omavalitsuse planeeringute ja e-teenuste ning nende kaudu vallakodanike kaasamise teemadel. Ageni esindajad külastavad Tartu valda uue aasta alguses kogemuste jagamiseks, et suurendada elanike aktiivsust omavalitsuse töös. Tegemist on kolmaaastase projektiga, mille jooksul jagatakse kogemusi ja proovitakse leida uusi viise, kuidas panna inimesi rohkem kaasa rääkima kohalikus elus. Üheks eesmärgiks on luua kohalik grupp, kes loodavaid lahendusi läbi töötama hakkavad.

SOTSIAAL- JA NOORSOOTÖÖ

Aasta 2019 on olnud sotsiaalosakonnale teguderohke. Aasta jooksul menetles sotsiaalosakond 845 sotsiaaltoetuse avaldust. Projekti „500 kodu korda" raames sai uue küttesüsteemi 5 kodu, soetati 300 vingugaasiandurit, mida vajadusel inimestele jagati ja jagatakse. Osaleti programmis "Samm tööellu-minu võimalused ja valikud".

Tartu vallas toimus vanemalusprogramm "Imelised aastad", mille käigus õppisid vanemad erinevaid vanemlusega seotud teemasid, näiteks kuidas lahendada konflikte ja kuidas toime tulla stressi ja probleemsete olukordadega. Planeeritud on alustada uue koolitusega juba tuleva aasta sügisel. Perioodil 24.11.2019-19.01.2020 pakkusime lapsevanematele võimalust osaleda Gordoni perekoolis, mis on suhtlemiskoolitus lapsevanemale, kellel on tekkinud mõningased mured ja küsimused seoses laste kasvatamise ja peresuhetega.

Sotsiaalosakonnaga on aasta jooksul liitunud ka 3 uut inimest. Sotsiaaltööspetsialistid Maris Rannaveer ja Mari-Liis Kõiv ning sotsiaalhooldustöötaja Margit Orma. Koostöös kultuuritööspetsialistiga on aasta jooksul toimunud mitmeid üritusi vallaelanikele, näiteks traditsiooniks saanud memme-taadi aastalõpupidu, koduste laste jõulupidu ja 196 uut ilmakodanikku tähistasid koos vallavanemaga lusikapidu.

7.oktoobril avas oma uksed Lähte Noortekeskus, mida külastab iga päev keskmiselt 20-40 noort. Eelmisel aastal tähistas Laeva Noortekeskus oma viiendat sünnipäeva, mis oli kogu valla noorsootöö ja noorte pidupäev. Maarja-Magdaleena Noortekeskuse uued ruumid avati lastekaitsepäeval.

HARIDUS, KULTUUR

2019. aasta jooksul oli tähelepanu all UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse kantud laulu- ja tantsupidude traditsioon. Aastal 2019 möödus 150 aastat esimese laulupeo toimumisest ning tantsupidu toimus 20. korda. Tartu vallast võtsid laulu- ja tantsupeost osa 14 kollektiivi, kellest lastekoore oli 3, mudilas-, poiste- ja naiskoore 2 ning segakoore, naisrühmasid, segarühmasid, pasunakoore ja kapelle üks. Kokku võttis Tartu valla kollektiivide näol laulu- ta tantsupeost osa 444 inimest. Kuid enne laulu- ja tantsupidu liikus laulupeotuli üle Eesti laulupeo tuli ja viibis see ka Tartu vallas. Tartumaal oli Tartu vald tulest kõige enam puudutatud, sest tuli viibis Tartumaal kokku kolm päeva ja kolm ööd ja sellest ajast iga päev oli tuli ka meie juures.

2019. aasta oli ka väga erilise tähtsusega Väägvere pasunakoorile, kes tähistas oma 180. aasta juubelit. Kuid meie väärika pasunakoori kõrval oli ka väiksema juubelinumbriga kollektiive, kes tähistasid samuti oma sünnipäevasid. Äksi segakoor sai 60 aastaseks ja naisrühm Hemine sai 20 aastaseks.

Kuid laulu- ja tantsupeo kõrvale mahtus meie vallas veel hulgaliselt kultuurisündmusi, mis väärivad esiletõstmist: jaanuaris toimus Tartu valla kultuurikandjate tänuüritus, kus osales pea 200 isetegevuslast; veebruaris toimus Tartu valla eakate ohutuspäev, Eesti Vabariigi aastapäeva kontserdid nii Laevas kui ka Tabiveres ning matk Kõrvekülas samuti tervitati valla uusi pisikesi kodanikke; aprillis toimus traditsiooniline Tartu valla lauluvõistlus „Laulupärlike ning Tartu valla harrastusteatrite päev; mais emadepäeva kontserdid, tänati ka Tartu valla parimaid õppureid; juunis toimusid lastekaitsepäeva üritused, Tabiveres peatus Sõjamuuseumiga koostöös soomusrong „Wabadus", toimusid valla erinevates piirkondades jaanituled ning ka Tartu valla suur jaanituli kus osales umbes 6000 inimest. Ei saa ka märkimata jätta, et juunis külastas meid ka Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid; suvekuudel toimus Jääaja keskuse sünnipäev ning Saadjärve festival, kohvikute päev nii Kõrvekülas kui ka Maarja-Magdaleenas, toimus ka traditsiooniline Piirissaare päev, ning Tartu valla noortepäev.  Ei jäänud ka 2019. aastal tähistamata advendiaja algus kui ka koduste laste jõulupidu.

HEATEGEVUS

Eelmisel aastal korraldas Tartu Vallavalitsus esmakordselt vallavalitsuse ja volikogu liikmete seas kampaania "Kingi targalt", mille eesmärgiks oli koguda Tartu Koduta Loomade Varjupaiga toetuseks esemeid vastavalt varjupaiga poolt soovitule. Kampaania oli väga edukas ning kindlasti jätkame heategevuslike projektide korraldamist.

Pildigaleriid saad vaadata Tartu valla Facebooki lehelt SIIT