« Tagasi

Replace OÜ jäätmeloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele Replace OÜ jäätmeloa muutmise taotluse.

Ettevõte omab jäätmeluba vastavalt jäätmeseaduse (edaspidi JäätS) § 73 lg 2 p-le 2 elektri- ja elektroonikaseadmete (jäätmeliik jäätmekoodiga 20 01 36) sortimiseks, korduskasutuseks ettevalmistamiseks ja ladustamiseks (taaskasutamistoimingu kood R12s, R5k, R13) Vahi külas aadressiga Killustiku põik 1 Killustiku põik elektroonikaromude käitluskoht on kantud keskkonnaregistrisse jäätmekäitluskohana ning antud keskkonnaregistri kood JKK7800173.

Jäätmeloa muutmisega soovitakse lisada olemasolevale jäätmeloale ohtlike jäätmete (elektri- ja elektroonikajäätmete, sh kuvarid) käitlemine (sorteerimine ja ladustamine, taaskasutamistoimingu koodid vastavalt R12s ja R13).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist SIIT