« Tagasi

Bussiliinide muudatustest ja bussipeatuste väljaehitamisest

Tartu Valla elanikud on pöördunud vallavalitsuse poole bussiliinide muudatuste sooviga. Bussiliinide muudatused on kooskõlastatud MTÜ-ga Tartumaa Ühistranspordikeskus ja bussipeatuste väljaehitamine on kooskõlastatud Maanteeametiga. Tulenevalt bussiliinide muudatustest on vaja rajada üks uus ühistranspordi peatus ja ühele ühistranspordi peatusele lisada peatuskohad ristuvale teele.

Sellest tulenevalt võttis Tartu Vallavalitsus 06.11.2019 vastu korralduse nr 953, mille kohaselt Tartu Vallavalitsus otsusab:

  • Rajada Sojamaa külla Lammiku-Lähte teele ühissõiduki peatus. Määrata Sojamaa külla Lammiku-Lähte teele rajatavale ühissõidukipeatusele nimeks Seljamaa.
  • Lisada Igavere külas Jõhvi-Tartu-Valga maanteel asuvale Elistvere ühissõiduki peatusele peatuskohad Nigula-Pataste maanteele.