« Tagasi

Ermi tn 7, Ermi tn 9 // 11 // 13, Väikepargi, Majoraadi pargi osaala kinnistute detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Tila külas asuvate Ermi tn 7, Ermi tn 9 // 11 // 13, Väikepargi, Majoraadi pargi osaala kinnistute detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Tartu Vallavolikogu lõpetas 22.08.2019 otsusega nr 69 Tila külas asuvate Ermi tn 7, Ermi tn 9 // 11 // 13, Väikepargi, Majoraadi pargi osaala maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu ning tunnistas kehtetuks Tartu Vallavolikogu 24.08.2016 otsuse nr 51.

Detailplaneeringu algatamise eesmärk oli kaaluda Ermi tn 9 // 11 // 13 maaüksuse (kü tunnus 79403:002:1621) jagamist kaheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ehitusõigus ja arhitektuursed tingimused spahotell-konverentsikeskuse, talvepargi ja ärihoone projekteerimiseks ja ehitamiseks. Talvepargi rajamise eesmärgil oli planeeringualasse kaasatud Ermi tn 7 (kü tunnus 79403:002:1622), Väikepargi (kü tunnus 79403:002:1573) ja Majoraadi park (kü tunnus 79403:002:1574) maaüksused. Planeeringuala suurus oli ca 14 ha. Algatatud planeeringu eesmärgid olid kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga, mille kohaselt on planeeritava ala juhtfunktsiooniks keskuse maa.

Tartu Vallavalitsuse nägemus piirkonna edasise arenguga seoses on muutunud, millest tulenevalt puudub vajadus detailplaneeringu koostamise jätkamiseks ning Ermi tn 9 // 11 // 13 maaüksusele ehitusõiguse määramiseks ärihoonete rajamise eesmärgil. Detailplaneeringu algatamise otsuse kehtetuks tunnistamisel jääb maa-alal kehtima Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu II etapi osaala detailplaneering.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT