« Tagasi

Detailplaneeringuala piiri ja planeeringu nimetuse muutmisest

Tartu Vallavalitsus algatas 28.08.2015.a korraldusega nr 388 Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu VI etapi. Tartu Vallavalitsuse 19.09.2019 korraldusega nr 785 muudeti planeeringuala piire ja nimetust, planeeritava ala pindala on kokku ca 64 ha ja planeeringu nimi on Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu V ja VI etapi detailplaneering.        

Info detailplaneeringu uute piiride kohta  SIIT