« Tagasi

Avatud menetlus Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks

Tartu vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks Kõrve tn 24, 26, 28, 30, 32, 34 ja 36 maaüksuste osas (planeeringujärgsed krundid pos 56- pos 62).

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Kõrve tn 24, 26, 28, 30, 32, 34 ja 36 maaüksuste osas. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 25.10.2019 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.