Hanked

Tartu Vallavalitsuse hanked (sh lõppenud) on alates lihthanke piirmäärast kättesaadavad Riigihangete registrist (tühjenda otsingukast „Avaldatud", täida otsingukast märksõnadega „Tartu Vallavalitsus").

Alla lihthanke piirmäära jäävad hanked avalikustatakse vallavalitsuse kodulehel ja teistes infokanalites.

Vaata ka:

Tartu Vallavalitsuse hankekord

Tartu Vallavalitsuse 17.03.2022 korraldus nr 251 "Hankeplaani kinnitamine"

Tartu valla hankeplaan 2022

Riigihangete seadus