Supluskohad

Tartu valla territooriumil asub kolm Tartu vallale kuuluvat mitteametlikku supluskohta:

  • Saadjärve supluskoht Tabiveres (Tartu vald Tabivere alevik)
  • Saadjärve supluskoht Kukulinnas (Tartu vald Kukulinna küla)
  • Kõrveküla supluskoht (Tartu vald Kõrveküla alevik)

Suplushooaeg algab 1. juunil ja kestab 31. augustini.

Enne hooaja avamist korrastatakse olemasolev ja nõuetele vastav supluskoht ja alustatakse suplusvee seiret, et tagada suplejatele supluskoha tervisele ohutu kasutamine

Suplusvee kvaliteedi kohta on info kättesaadav Terviseameti veebilehel SIIN