Alates 01.07.2019 võtab Tartu Vallavalitsus vastu ainult e-arveid.

Eelarve ja majandusaasta aruanded

Tartu Vallavolikogu alatiste komisjonide protokollidega saad tutvuda SIIN

Tartu valla eelarvestrateegia 2019-2022 avalikustamine

Käesolev eelarvestrateegia kajastab Tartu valla eelarvepoliitilisi eesmärke ja tegevusi nende saavutamiseks aastatel 2019-2022.
 
Arengukava ja eelarvestrateegia on olulised dokumendid: need on aluseks omavalitsuse eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel. Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist.
 
Eelarvestrateegia koostamise eesmärgiks on üldises plaanis tagada omavalitsuse finantspoliitika jätkusuutlikkus: positiivne eelarvetulem, reservide olemasolu, piisav laenuteenindamise- ja investeerimisvõimekus.
 
Valla eelarvestrateegiat uuendatakse iga aasta 30. oktoobriks koos arengukava üle vaatamisega, täpsustades nelja eelseisva aasta kavasid. Käesolev eelarvestrateegia on koostatud neljaks eelseisvaks eelarve aastaks. Täpsustuste aluseks on uuendatud arengu- ja tegevuskavad.
 
Tutvu siin:
 
 
 

1. JUULIST SAAB VALLAVALITSUSELE ESITADA AINULT E-ARVEID

Alates 1. juulist 2019 saab Tartu Vallavalitsusele saata ainult e-arveid.

E-arve on XML-formaadis arve, mida programmid oskavad omavahel vahetada ehk arve on masinloetav.

Kõik äri- ja mittetulundusühingud, kelle raamatupidamise tarkvara ei toeta e-arvete esitamist, saavad e-arveldajas avaliku sektori asutustele saata e-arveid tasuta, piiramatus koguses ja tähtajatult. http://www.rik.ee/et/e-arveldaja.

20.02.2019 võeti Riigikogus vastu raamatupidamise seaduse muudatused, mille järgi saab alates 1. juulist 2019 saata avaliku sektori üksustele (sh Tartu Vallavalitsusele) ainult e-arveid.

Rohkem infot leiab:

Rahandusministeeriumi leheküljelt SIIT

Riigikogu veebilehelt SIIT