Tartu valla arengukava 2018-2030 avalik väljapanek

Hea vallakodanik!

 

Tartu valla volikogu  otsustas 16. augustil 2018 kiita heaks Tartu valla arengukava 2018-2030 projekti ja suunata see avalikule väljapanekule.

 

Tartu valla arengukava 2018-2030

Valla üldiseloomustus

 

Kõikidel kohaliku elu edendamisest huvitatutel on vahemikus 20. august kuni 5. september võimalus teha arengukavasse omapoolseid ettepanekuid ja täiendusi. Ootame neid väga, sest vald peaks olema meie inimeste vajaduste ja soovide nägu.

Ettepanekud palume koondada lisatud tabelisse ning saata kirjalikult kas vallavalitsusse või e-maili aadressile maido.puna@tartuvald.ee

Seisukohad Tartu valla arengukavale

Avaliku väljapaneku kestel toimuvad mitmetes valla piirkondades ka rahvakoosolekud. Rahvakoosolekute eesmärk on tutvustada Tartu valla arengukava ja eelarvestrateegia läbiviimise protsessi ning arutada kohalike elanikega nende piirkonna peamiseid probleeme ja arenguvajadusi.

Täpsem ajakava ja koosolekute toimumiskohtade info lähiajal.

 

Arengukava koostamise protsess

 

Protsess algas 22. märtsil 2018, kui vallavolikogu algatas arengukava koostamise. Arengukava valdkondlike osade koostamiseks lepiti kokku 6 töörühma moodustamine. Töörühmade juhtideks kutsuti:

hariduse ja noorsootöö töörühm – Liia Kass (MTÜ Noored Toredate Mõtetega),

sotsiaalhoolekande ja tervishoiu töörühm – Jaana Puur (valla sotsiaalnõunik),

elukeskkonna ja infrastruktuuri töörühm – Martin Pedak (volikogu arengukomisjoni esimees),

ettevõtluse ja turismi töörühm – Vahur Poolak (volikogu majanduskomisjoni esimees),

kultuuri, spordi ja kogukondliku arengu töörühm – Aune Sepp (volikogu kultuurikomisjoni esimees),

haldusjuhtimise ja koostöö töörühm – Üllar Loks (volikogu esimees).

 

Töörühmad pidasid igaüks 1-2 koosolekut. Esimeste koosolekutega algatati valdkondade hetkeseisu ja arenguvajaduste analüüside koostamine (peamiselt SWOT vormis). Koosolekud toimusid vahemikus 07.-18.mai. Materjalide edasine koostamine käis enamasti googledrive keskkonna kaudu. Teise ringi koosolekutel kirjeldati arengueesmärgid koos nende saavutamiseks vajalike tegevustega. Need koosolekud olid nn avalikud kõikidele, millest teavitati valla veebis sündmuste rubriigis. Koosolekud toimusid vahemikus 11.-14.juuni

Eraldi toimus Vahi piirkonna arendusteemaline koosolek 06. juunil ning Piirissaare arenguvajadusi arutati Piirissaare päevade ajal 18. augustil saarel. Saadud sisendi põhjal koostati juulikuu jooksul arengukava esimene versioon. 02. augustil saatis vallavalitsus esimese versiooni volikogu komisjonidesse aruteluks ja 16. augustil otsustas volikogu arengukava esimese versiooni panna avalikule väljapanekule ettepanekute kogumiseks. Paralleelselt valmib ka valla eelarvestrateegia neljaks aastaks.