Maa, ehitus, keskkond, planeeringud

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
vallaarhitekt Egle Nõmmoja 5333 9166 projekteerimistingimused
planeeringute spetsialist Johanna Kasearu 5309 9192
ehitusspetsialist-järelevalve Ergo Nõmme 526 7983 hoonete kasutusteatised ja kasutusload, järelevalve
ehitusspetsialist Andry Oras 5375 2976 hoonete ehitusteatised ja ehitusload
GIS spetsialist Tatjana Obuhova 5780 7177
keskkonnaspetsialist Kadi Kukk 5347 6179
maakorraldaja Tõnis Tõnissoo 520 7723
maakorraldaja Mari Niine 526 5519
ehitusspetsialist Jane Veski 5357 2095 hoonete ehitusteatised ja ehitusload
ehitusspetsialist Kadri Tattar 5355 8510 tehnovõrgud, teed jm rajatised (ehitisregistri toimingud, kooskõlastused)